Header image

Kora vēsture

S!P!K! kora dibināšana un darbība pirmās brīvvalsts laikā

S!P!K! koris ir dibināts 1927.gada 28.oktobrī Rīgā, divus gadus pēc Prezidiju konventa vīru kora (P!K!V!K!) dibināšanas, un darbojās līdz 1940.gadam. Abu koru diriģents bija toreizējais Nacionālās operas kormeistars un pēc 1935.gada – operas kora diriģents Teodors Kalniņš.

Pēc S!P!K! kora ierosinājuma un absolūta sieviešu koru repertuāra trūkuma dēļ, daudzi latviešu komponisti ķērās pie darba un radīja pirmās tieši latviešu sieviešu korim domātas dziesmas. Īpaši jāuzsver tādu komponistu ieguldījums kā Jāzeps Vītols,Voldemārs Ozoliņš, Jēkabs Graubiņš, Jānis Cīrulis, Helmers Pavasaris, Pēteris Barisons u.c. Šie komponisti veltīja korim savas dziesmas, tāpēc par to trūkumu vairs nevarēja žēloties.

Īpaši zīmīgi, ka S!P!K! koris iedrošināja un aizsāka arī citu sieviešu koru tradīcijas Latvijā. Daudzi komponisti radīja dziesmas tieši S!P!K! korim, kuras vēl šobrīd ir gana populārās un dzirdamas koru repertuāros, piemēram, Jāņa Cīruļa „Saules laivā”, Lūcijas Garūtas „Kā sniegi kalnu galotnēs” un Voldemāra Ozoliņa skaņdarbi. Tā kā T.Kalniņš darbojās arī operā, likumsakarīgi arī pirmais sieviešu koris papildināja operas kori, piedaloties dažādās izrādēs: „Hamlets” (Jānis Kalniņš), „Kņazs Igors” (Aleksandrs Borodins), „Sābas ķēniņiene” (Kare Gvledmarks), „Fausta bojā eja” (Hektors Berliozs) un skaņu filmā „Gauja”.

Pateicoties S!P!K! korim, latviešu mūzikas literatūra papildinājās ar daudz skaistām un melodiskām dziesmām. Komponistus iespaidoja S!P!K! augstais mākslinieciskais izpildījums un diriģenta radošais draudzīgums un sirds degsme.

S!P!K! koris ar diriģentu Teodoru Kalniņu

S!P!K! kora darbība kopš atjaunošanas

S!P!K! kora darbība tika aizsākta pirmskara Latvijā, taču atšķirībā no P!K! kora šī tradīcija nebija atjaunota līdz pat 2001.gadam. Kora atjaunošanas idejas autore un tā pirmā diriģente bija fil! Vizma Maksiņa, korp! Spīdola t/l glob! kantu maģistre. Vizmas Maksiņas vadībā koris darbojās līdz 2002.gada vasarai. Šajā laikā notika pirmais S!P!K! kora koncerts neatkarīgajā Latvijā un pirmais S!P!K! kora un P!K!V!K! Pavasara koncerts Ave Sol koncertzālē. No 2002.gada rudens līdz 2004.gada pavasarim S!P!K! kora diriģēšanu uzņēmās Latvijas Mūzikas akadēmijas studente Anda Rimeika. 2005.gadā kora vadību  pārņēma diriģente Dace Reinika un darīja to līdz 2010.gadam. Daces Reinikas vadībā S!P!K! koris ir sniedzis koncertus gan Latvijā, gan viesojies ASV un Kanādā.

Kopš 2011. gada S!P!K! kora diriģente ir Dace Bite (s!k! Līga), kura par kora mērķi un prioritāti ir izvirzījusi S!P!K! kora piedalīšanos Latviešu Dziesmu svētku tradīciju turpināšanā un attīstībā gan korporantu vidū, gan plašākā sabiedrībā. Kora māksliniecisko darbību nodrošina arī kormeistare un diriģente Lāsma Pommere un  koncertmeistare Ilze Kundziņa (s!k! Līga).

Savu aktīvo darbību S!P!K! koris atsāka ar dalību Rīgas 810.dibināšanas gadadienai veltītajā lielkoncertā “Meistars. Dziesma. Leģenda”. 2013.gadā Daces Bites vadībā S!P!K! koris piedalījās pirmajos Latviešu Dziesmu svētkos pēc kora atjaunošanas, 2014.gadā 17. Baltijas valstu dziesmu un deju svētkos „Gaudeamus” Daugavpilī un Pasaules koru olimpiādes lielkoncertā, 2015.gadā starptautiskajā konkursā “Sudraba zvani”, Jāzepa Vītola mūzikas dienās Gaujienā, VIII Ziemeļu un Baltijas valstu Dziesmu svētku koncertā Tukumā un daudzos citos koncertos un pasākumos.

2012.gadā koris ieguvis sabiedriskā labuma organizācijas statusu labdarības un kultūras veicināšanas jomās.

IMG_3546