Header image

Dziedātāju vēlējumi korim 2016.gadam

Posted by Katrīna Sudare in Bez tēmas

The word 2016 spelled out on clothespin clipped cards in front of glowing lights.

S!P!K! kora eglītē ne tikai atskatījāmies uz 2015.gadā paveikto, bet arī viena otrai un korim vēlējām labus vārdus un domas, ko piepildīt un sasniegt jaunajā 2016.gadā!

* Lai katra reize, kad tiekamies, vai tas būtu mēģinājums vai koncerts, dotu mums tikai pozitīvas emocijas, prieku par kopā būšanu, savstarpēju enerģētisku uzlādēšanos!
* Lai izdodas piepildīt diriģentes Daces ieceres korim 2016.gadam!
* Lai ikkatrā koristē ir dzirkstīte un vēlme būt daļai no viena vesela!
* Lai Jaunais gads korim būtu veiksmīgāks, koncertiem bagātāks un kupli mēģinājumos apmeklēts!
* Lai mums skanīgs dziedājums, daudz izturības diriģentēm un prezidentei!
* Novēlu korim augt plašumā un kvalitātē! Bet galvenais, lai mums prieks ikdienā būt kopā un pašām prieks par to, ko mēs darām.
* Izveidot darba grupu jubilejas gada pasākumu organizēšanai.
* Lai skanīgas balsis! Lai koris vismaz 40 dziedātāju liels!
* Lai korim daudz labu dziedātāju – lai mēs vēl vairāk augam kvalitātē, lai pašām prieks par paveikto un vēlme tiekties „augstāk un tālāk” un kaut mēs iemācītos un iekļautu savā repertuārā dziesmu „Saules meitas vedības”!
* Novēlu atrast laiku kā sev, tā korim – krāsim atmiņas un notikumus, ne lietas.
* Būt jautrām, aktīvām un super pozitīvām!
* Visām veselību, sapņus, kas piepildās un mīlestību vairāk kā pagājušā gadā!
* Lai 2016.gadā pietiek drosmes sapņot lielus sapņus un pietiek spēka tos realizēt!
* 2016.gadā novēlu būt tikpat atraktīvām, jestrām, dzīvespriecīgām un dziedāt skaistāk un skanīgāk par lakstīgalām.
* Dziedātprieku! Interesantu repertuāru. Diriģentei – laimēt loterijā 10 000 eiro.
* Mīlēt savu tuvāko kā sevi pašu! (pat , ja tas ir 1.soprāns)

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.