Header image

Par mums

Studenšu Prezidiju konventa koris jeb S!P!K! koris – pirmais sieviešu koris Latvijā! Radošas, atraktīvas un priekpilnas, brīžam domīgas, skumīgas un nopietnas, tad atkal spurdzošas un dzirkstošas… Mēs esam tādas, kā mūsu dziedātās dziesmas, no kurām gūstam un kurās ieliekam savu personību!

SPKkorim90_2   spk_koris_90_Marite_Melnika-426

S!P!K! koris dziesmā vieno Latvijas studenšu korporāciju locekles, šobrīd korī pārstāvētas 10 no tām. Mūsu īpašā rota ir trīskrāsu lenta – katra ar savu vēstījumu piepildīta, katrai savās krāsās mirdzoša un piederību apliecinoša, bet visām vienoti Latvijas mīlestību, sievietes cēlumu un savstarpējo draudzību cildinoša.

S!P!K! kora sirds ir diriģente un mākslinieciskā vadītāja Dace Bite (s!k! Līga). Dacei ir profesionālais bakalaura grāds mūzikā un kora diriģenta profesionālā kvalifikācija, iegūta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Viņa bijusi jauktā kora „Skaņupe” diriģente un jauniešu kora „Mūza” kormeistare un vokālā pedagoģe, šī brīža darba vieta – Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”. Māksliniecisko vadību diriģentei palīdz nodrošināt mūsu diriģente un kormeistare Lāsma Pommere.

S!P!K! koris ir dibināts 1927.gada 28.oktobrī, atjaunots 2001.gada novembrī, bet intensīvu darbību atsācis 2011.gada pavasarī. Vairāk informācijas par kora vēsturi skatīt sadaļā “Kora vēsture“.

Kora mēģinājumi notiek otrdienās (kopējie) un ceturtdienās (balssgrupu). Mājvietu mēģinājumiem šobrīd laipni ir atvēlējuši divi konventi – spīdolas un imerietes.

Vairāk par kora vēsturi un aktivitātēm mūsdienās var iepazīties: PREZENTACIJA_S!P!K!-korim-90