Header image

Kora sastāvs

 

DAUGAVIETE

DAUGAVIETE

fil! Katrīna Sudare II soprāns
fil! Madara Šķestere II alts
taut! Dace Riekstiņa II soprāns
taut! Līga Keiša II soprāns
     
GUNDEGA

GUNDEGA

fil! Baiba Ozola II alts
fil! Dita Andersone II alts
fil! Linda Bēce I alts
fil! Ignese Šuste I alts
com! Ieva Lazdiņa I alts
     
DZINRA

DZINTRA

fil! Rita Balode II alts
fil! Ilze Borodkina I soprāns
fil! Everita Luksa II soprāns
fil! Lelde Kalvāne I soprāns
fil! Vilma Valaine II alts
     
IMERIA

IMERIA

fil! Elīna Dambekalne I alts
fil! Gundega Grīnberga II soprāns
fil! Tatjana Lucēviča II alts
taut! Madara Cimmermane II soprāns
taut! Anna Alvīne Vītola I alts
     
     
     

GAUJMALIETE

GAUJMALIETE

fil! Ingūna Ligere I soprāns
     

VARAVIKSNE

VARAVĪKSNE

fil! Ilze Andersone I alts
     

SPIDOLA

SPĪDOLA

fil! Gunita Vaska II soprāns
fil! Liena Grauda II soprāns
fil! Liene Martinsone-Bērzkalne II alts
     
     
     
                             ZINTA

            ZINTA

 
 taut!
Anete Grīnhofa – Varba
 I soprāns
     
STABURADZE

STABURADZE

taut! Karīna Avota I alts
     
     
LIGA

LĪGA

taut! Dace Bite diriģente, mākslinieciskā vadītāja
taut! Līva Černoglazova I alts
     
     
 – Lāsma Pommere diriģente, kormeistare