Header image

Meklēšanā dziedātājas!

Posted by Ieva Lazdiņa in Jaunumi

“Studenšu Prezidiju konventa koris”, pirmais akadēmiskais sieviešu koris Latvijā, ar vairāk nekā 90 gadu pieredzi, meklē dziedātājas visās balsu grupās.

Ja esi korporonte ar vēlmi muzicēt, izkopt savas dziedāšanas prasmes un nest korporāciju vārdu eksterni, pievienojies mums!

Mēģinājumi notiek reizi nedēļā, otrdienās plkst.18.30, s!k! Spīdola C!Q!, Dzirnavu iela 34a-5.

Reizi mēnesī arī balsu grupu mēģinājumi ‒ ceturtdienās soprāniem, bet trešdienās ‒ altiem ‒, izkopjot balsi mērķtiecīgu profesionāļu ‒ kora diriģentes, mākslieciskās vadītājas taut! Daces Bites, s!k! Līga, un diriģentes, kormeistares Lāsmas Pommeres ‒ vadībā.

Interesentēm vērsties pie taut! Daces Bites, s!k! Līga, zvanot ‭‭22846208‬.

Izsludina meklēšanā

Izsludina meklēšanā

You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 Both comments and pings are currently closed.