Header image

2019./2020. akadēmiskā gada

MĀKSLINIECISKĀ VADĪBA:

Diriģente un mākslinieciskā vadītāja taut! Dace Bite, s!k! Līga
bite.dace@inbox.lv, 22846208

Diriģente un kormeistare Lāsma Pommere
lasminja_@inbox.lv, 26107543

KORA VALDE:

Prezidente fil! Gundega Grīnberga, s!k! Imeria
gundegagrin@gmail.com, 29448447

Viceprezidente fil! Baiba Ozola, korp! Gundega
bozola@inbox.lv , 26416526

Finanšu pārzine fil! Ingūna Ligere, s!k! Gaujmaliete
inguna.ligere@inbox.lv, 29430648

Mantzine jauntaut! Gunita Vaska, s!k! Spīdola
gunita.vaska@tvnet.lv , 26529228

Nošzine taut! Madara Cimmermane, s!k! Imeria
madara.cimmermane@gmail.com, 28329017

Mediju koordinatore fil! Everita Luksa, s!k! Dzintra
everita.lukss@gmail.com, 26455536

Kora oficiālā e-pasta adrese: spkkoris@gmail.com