Header image

Kora sastāvs

 

DAUGAVIETE

DAUGAVIETE

fil! Agnese Gailuma II alts
taut! Dace Riekstiņa II soprāns
taut! Katrīna Sudare II soprāns
taut! Līga Keiša II soprāns
GUNDEGA

GUNDEGA

fil! Baiba Ozola II alts
fil! Dita Andersone II alts
fil! Linda Bēce I alts
fil! Ignese Gātere II soprāns
com! Ieva Balode I soprāns
DZINRA

DZINTRA

fil! Rita Balode II alts
fil! Ilze Borodkina I soprāns
fil! Everita Barkāne II soprāns
fil! Lelde Kalvāne I soprāns
IMERIA

IMERIA

fil! Inta Briede II soprāns
fil! Gundega Grīnberga II soprāns
fil! Tatjana Lucēviča II alts
taut! Madara Cimmermane II soprāns
taut! Kitija Kursa-Garkakle I alts
jauntaut! Anna Alvīne Vītola I alts
jauntaut! Viktorija Japiņa I alts

GAUJMALIETE

GAUJMALIETE

fil! Ingūna Ligere I soprāns

VARAVIKSNE

VARAVĪKSNE

fil! Ilze Andersone I alts

SPIDOLA

SPĪDOLA

fil! Baiba Bergmane I alts
fil! Liena Grauda I soprāns
fil! Liene Martinsone-Bērzkalne II alts
fil! Kristīne Andersone I alts
fil! Gunita Vaska II soprāns
                           ZINTA

            ZINTA

 taut! Anete Grīnhofa  I soprāns
STABURADZE

STABURADZE

taut! Agnese Razgaite I soprāns
taut! Karīna Avota II soprāns
LIGA

LĪGA

taut! Dace Bite diriģente, mākslinieciskā vadītāja
taut! Līva Černoglazova II alts
 – Lāsma Pommere diriģente, kormeistare