Header image

Kora sastāvs

 

DAUGAVIETE

DAUGAVIETE

fil! Agnese Gailuma II alts
taut! Dace Riekstiņa II soprāns
taut! Katrīna Sudare II soprāns
taut! Līga Keiša II soprāns
meit! Dace Bērziņa I alts
GUNDEGA

GUNDEGA

fil! Baiba Ozola II alts
fil! Dita Andersone II alts
fil! Linda Bēce I alts
fil! Ignese Gātere II soprāns
com! Ieva Balode I soprāns
DZINRA

DZINTRA

fil! Rita Balode II alts
fil! Ilze Borodkina I soprāns
fil! Everita Barkāne II soprāns
fil! Lelde Kalvāne I soprāns
IMERIA

IMERIA

fil! Inta Briede II soprāns
fil! Gundega Grīnberga II soprāns
fil! Tatjana Lucēviča II alts
taut! Madara Cimmermane II soprāns
taut! Kitija Kursa-Garkakle I alts
jauntaut! Anna Alvīne Vītola I alts
jauntaut! Viktorija Japiņa I alts

GAUJMALIETE

GAUJMALIETE

fil! Ingūna Ligere I soprāns

VARAVIKSNE

VARAVĪKSNE

fil! Ilze Andersone I alts

SPIDOLA

SPĪDOLA

fil! Baiba Bergmane I alts
fil! Liena Grauda I soprāns
fil! Liene Martinsone-Bērzkalne II alts
fil! Kristīne Andersone I alts
fil! Gunita Vaska II soprāns
                           ZINTA

            ZINTA

 taut! Anete Grīnhofa  I soprāns
STABURADZE

STABURADZE

taut! Agnese Razgaite I soprāns
taut! Karīna Avota II soprāns
LIGA

LĪGA

taut! Dace Bite diriģente, mākslinieciskā vadītāja
taut! Ilze Kundziņa koncertmeistare
taut! Līva Černoglazova II alts
meit! Lelde Rasnace koncertmeistare
 – Lāsma Pommere diriģente, kormeistare