Header image

Par mums

Mēs esam Studenšu Prezidiju konventa koris jeb S!P!K! koris – radošas, atraktīvas un priekpilnas, brīžam domīgas, skumīgas un nopietnas, tad atkal spurdzošas un dzirkstošas… Mēs esam tādas, kā mūsu dziedātās dziesmas, no kurām gūstam un kurās ieliekam savu personību!

Spilgtakie_mirkli  SPK_KORIS_DRUKASANAI_3

S!P!K! koris dziesmā vieno Latvijas studenšu korporāciju locekles, šobrīd korī pārstāvētas 11 no tām. Mūsu īpašā rota ir trīskrāsu lenta – katra ar savu vēstījumu piepildīta, katrai savās krāsās mirdzoša un piederību apliecinoša, bet visām vienoti Latvijas mīlestību, sievietes cēlumu un savstarpējo draudzību cildinoša.

S!P!K! kora sirds ir diriģente Dace Bite. Dacei ir profesionālais bakalaura grāds mūzikā un kora diriģenta profesionālā kvalifikācija, iegūta Jāzepa Vītola Latvijas Mūzikas akadēmijā. Viņa bijusi jauktā kora „Skaņupe” diriģente un jauniešu kora „Mūza” kormeistare un vokālā pedagoģe, šī brīža darba vieta – Valsts Akadēmiskais koris “Latvija”. 2015.gada rudens semestrī diriģente ir pievienojusies korporāciju saimei studenšu korporācijas Līga rindās. Māksliniecisko vadību diriģentei palīdz nodrošināt mūsu kormeistare un vokālā pedagoģe Laura Iesava.

S!P!K! koris ir dibināts 1927.gada 28.oktobrī, atjaunots 2001.gada novembrī, bet intensīvu darbību atsācis 2011.gada pavasarī. Vairāk informācijas par kora vēsturi skatīt sadaļā “Kora vēsture“.

Kora mēģinājumi notiek divas reizes nedēļāotrdienās un ceturtdienās. Mājvietu mēģinājumiem šobrīd laipni ir atvēlējuši divi konventi – spīdolas un imerietes.